Trygg hållplats

Vi erbjuder boende för  flickor och pojkar mellan 13 och 18 år. Utöver ett tryggt hem får barnen och ungdomarna utbildning och kunskap för att kunna stå på egna ben.
Vi ser till både individens och samhällets bästa och glädje är viktigt på vägen.

  Hemsidan är under uppdatering! 

 • Meningsfull
  dag

  Trygga och närvarande vuxna, skola och givande fritidsaktiviteter fyller barnens och ungdomarnas dag.

 • Integrerat boende

  Hemmens placering mitt i samhället skapar delaktighet och positiva upplevelser som motverkar utanförskap.

 • Erfaren
  personal

  Kompetenta och engagerade vuxna människor runt barnen skapar en trygg och välfungerande vardag.