HVB-hem

Våra boenden ligger centralt och integrerat i det svenska samhället och erbjuder en fast punkt för barnen och ungdomarna. Här finns trygga vuxna som trivs med sitt uppdrag, hemlagad mat, tydliga riktlinjer, fritidsaktiviteter och individanpassat stöd. Alla barn som går i skolan får dessutom hjälp med läxläsning. Maten lagas på respektive boende och råvarorna är till viss del ekologiska. Barnen och ungdomarna får hjälpa till med såväl matlagning som diskning under handledning av personalen. Det skapar delaktighet och teamkänsla.

      Tillbaka   mer om boende   kontakta oss