Om oss

   

Företaget Hedera Care är sprunget ur en genuin vilja att hjälpa barn och ungdomar inom vård och omsorg. 

Sedan 2015 driver vi ett HVB-hem för ensamkommande ungdomar mellan 13 – 18 år i Huddinge kommun. Vi prioriterar att ungdomarna får en stabil bas med fasta rutiner, skolgång och regelbundna aktiviteter. Vi på Hedera Care arbetar aktivt och målinriktat för att hjälpa ungdomarna att utvecklas, lära sig svenska och bli självständiga individer. De skall lära sig umgås både med andra ungdomar och med vuxna. De som bor eller är inskrivna i verksamheten har en kontaktperson som är ansvarig för individuell plan och uppföljning tillsammans med den enskilde. I den individuella planen dokumenteras allt som är viktigt för att den enskilde ska få ett så tryggt, aktivt och normalt liv som möjligt. Planen utvärderas kontinuerligt.  

Vi har välutbildad personal som bemannar dygnet runt, b emanningen anpassas efter behoven på boendet och kan utökas vid behov. Medarbetarna har alltid tillgång till arbetsledning, även de tider ledningen inte är på plats.

För att skapa goda relationer och undvika konflikter arbetar vi ständigt med förhållningssätt, hur vi respekterar och bemöter varandra. Vi har två socionomer på plats som arbetar motiverande, handleder och utbildar personalenen. Vår personal kommer från olika länder och talar därför somaliska, persiska, dari, arabiska, engelska och naturligtvis även svenska.

Vi vänder oss till ”Mini-Maria” (en landstingsbaserad enhet som arbetar med missbruk) där får vi tillgång till kunnig sjuksköterska och läkare som konsult. Ungdomarna får hjälp av personalen att hitta vardagsrutiner och meningsfulla fritidsaktiviteter. Liksom andra ungdomar har de regler att följa och tider att passa. Vi anser att varje individ ska känna sig sedd, trygg och betydelsefull. Vi vända oss även till BUP mottagningarna i stockholm efter noggrann bedömning och vi anser att behovet finns.  

Vi finns här både idag och imorgon

I dagsläget driver Hedera Care boende för barn och ungdomar. 

kommuner som vi jobbat för 

Uppsala 2015 - 2017
Trelleborg 2015 - 2016 
Fagersta 2015 - 2016
Södertälje 2017
Hägersten-Liljeholmen 2016 - 2018
  Skärholmen 2017 - 2018
Huddinge 2017 - 2018
Hässelby-Vällingby 2017 - 2018
Älvsjö 2018