Sätragård boende

Sätragård är ett tvåplans radhus som består av fyra sovrum och en vardagsrum. 

Rammeavtal med Stockholm stad gäller fr.om. 1 Juli 2017 till 30 juni 2021 år

Driftsform: Stödboende

Inriktning: 16-20 år

Antal platser: 4

satragardtillstandivo.pdf   Tillstånd från IVO att driva verksamhet fr.om. 10 April 2017   

Tillbaka